De tarieven

 

Psychomotorische therapie (PMT) wordt deels vergoed door sommige zorgverzekeringen in de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis.

Mocht de verzekering de therapie niet vergoeden, dan kan het helpen een brief te sturen aan uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw zorgverzekering PMT niet vergoed zal ik met u een tarief per sessie afspreken.

 

Ik ben aangesloten en geregistreerd bij:

- NVPMT Nederlandse Verenging Psychomotorische Therapie

- FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen

- NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

- RBCZ Koepelorganisatie

 

Tarieven:

Kennismakingsgesprek  gratis

Sessie € 65,00

Verslag op verzoek Kort: € 45,00 Uitgebreid : € 65,00

 

Voor supervisie en coachen is het mogelijk om via uw werkgever geheel of gedeeltelijk een vergoeding aan te vragen. Wanneer uw werkgever niet vergoed zal ik met u een tarief per bijeenkomst afspreken.

 

Ik ben aangesloten en geregistreerd bij:

- LVSC geregistreerd Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching

- SRVB geregistreerd Register Vaktherapeutische Beroepen

 

Tarief:

Per bijeenkomst € 90,00 per uur (excl. BTW)

 

 

KvK : 50250027

 

Copyright © All Rights Reserved by Twan Daniëls - Daniëlssuppervisie