Waar kan psychomotorische therapie je mee  helpen

PMT is er voor kinderen en  jongeren die problemen ondervinden op het gebied van sociaal en emotioneel functioneren. Je kunt je aanmelden met de volgende klachten:

■ Moeite om contact te maken en/of te onderhouden;


■ Assertiviteitsproblemen


■ Aandachts- of motivatieproblemen


■ Opstandig, agressief of druk gedrag


■ Sterk teruggetrokken gedrag


■ Een negatief zelfbeeld


■ (Faal)angst


PMT  voor volwassenen. Heb je behoefte aan een ervaringsgerichte aanpak?

Het is mogelijk om te werken aan één van de volgende thema’s: contact, lichaamsbeleving, (zelf)vertrouwen, (on)macht, assertiviteit of grenzen.

Waar kan je aan denken:

* Leren herkennen van je lichaamssignalen en er naar handelen

* Leren ontspannen

* Leren omgaan met stresssituaties

* Leren opkomen voor jezelf

* etc.


Veranderingen

De veranderingen die bereikt kunnen worden zijn een toename van inzicht, acceptatie, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en zelfbeheersing. Dit uit zich bijvoorbeeld in een betere samenwerking en afstemming met anderen.


PMT kan individueel, met 2 of 3 anderen of met een deel of heel het gezin worden gegeven.


Copyright © All Rights Reserved by Twan Daniëls - Daniëlssupervisie