Wat is Coachen.
Coachen is niet kijken naar het verleden maar proberen oplossingen te vinden voor de problemen of vraagstukken die op dit moment actueel zijn. Coachen is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen of een combinatie van beiden.

De problemen kunnen zich ook voordoen in de privésfeer of op persoonlijk gebied.

Coaching helpt je oplossingen te vinden door je onder andere bewust te maken van je handelwijze. De vragen wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn wensen en dromen, kunnen je hierbij helpen.

Tijdens het traject komen mensen erachter wat belangrijk voor hun is door bijv. ordenen van gedachten, gevoelens en deze onder woorden brengen. Hierdoor kunnen mensen veel effectiever en doelmatiger handelen.

Door coaching kan je je prestaties en wenselijke situaties verbeteren. Waardoor je leven meer in balans is en meer plezier, intimiteit, focus en energie geeft.


Coachen is bijvoorbeeld geschikt bij:

-werk- levensdoelen stellen en te behalen

-stress in ons leven beperken

-balans vinden tussen werk en privé

-omgaan met anderen verbeteren

-motivatie problemen

-beter grenzen stellen


Wil je weten of coaching voor jouw een middel is om oplossingen te vinden, neem dan contact op.

Coaching kan ook door de werkgever worden aangevraagd voor een medewerker of team. In dit geval zal eer eerst een gesprek plaats vinden tussen de coach de werkgever en de medewerker. Tijdens dit gesprek worden doelen en wensen uitgesproken en geformuleerd tot doel(en).Ik heb een opleiding tot registercoach met goed gevolg afgesloten.


Voor coachen is het mogelijk om via uw werkgever geheel of gedeeltelijk een vergoeding aan te vragen.


Ik ben aangesloten en geregistreerd bij:


- LVSC geregistreerd     Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching

- SRVB geregistreerd     Register Vaktherapeutische Beroepen


Tarief:

Per bijeenkomst € 90,00 per uur (excl. BTW)


Tarieven.


Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel is het mogelijk in overleg met de werkgever het coachingtraject vergoed te krijgen. Mogelijk is een aanvraag voor vergoeding bij langdurige werkloosheid in te dienen bij de gemeente.


Copyright © All Rights Reserved by Twan Daniëls - Daniëlssupervisie