Wat is supervisie?


Supervisie is een onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.


De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen.

Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.


Leervragen kunnen zijn op het gebied van:

samenwerking, eigen positie, evenwicht tussen werk en privé; diverse emoties (stress); bepalen van afstand en nabijheid; professionaliteit; eigen handelen kritisch bekijken; etc.


Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van

1,5u individueel of 2,5u groepsgewijs van maximaal 4 supervisanten.

De bijeenkomsten vinden met tussenpozen van 2 á 3 weken plaats.


Ik onderscheid mij van werkwijze van andere supervisoren door ervaringsgericht te werken daar waar het mogelijk is. Hierdoor worden situaties voelbaarder en worden leersituaties duidelijker en effectiever.


Ik ben als supervisor geregistreerd bij de LVSC en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

Tevens ben ik geregistreerd supervisor bij de SRVB.

Dit betekend dat supervisie bijeenkomsten kunnen worden meegeteld t.b.v beroepsregistratie.


Voor supervisie is het mogelijk om via uw werkgever geheel of gedeeltelijk een vergoeding aan te vragen.


Ik ben aangesloten en geregistreerd bij:


- LVSC geregistreerd     Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching

- SRVB geregistreerd     Register Vaktherapeutische Beroepen


Tarief:

Per bijeenkomst € 90,00 per uur (excl. BTW)
* Daar waar hij staat kan ook zij worden gelezen.Copyright © All Rights Reserved by Twan Daniëls - Daniëlssupervisie