Copyright © All Rights Reserved by Twan Daniëls - Daniëlssupervisie


De trainingen zijn gericht op interactie, communicatie en teambuilding.

 

Werkwijze.

De trainingen worden ervaringsgericht gegeven d.w.z. de cursist doet door middel van gerichte bewegingen of lichaamsgerichte oefeningen ervaringen op en gaat van hieruit werken. Op deze wijze wordt de cursist op een leuke wijze uitgedaagd om naar zichzelf en de ander te kijken. Cursisten krijgen zicht op welke situaties voor hen problemen opleveren, waar dit te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

 

De cursisten verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar motieven die hun interacties sturen. Ze leren denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

 

De trainingen worden op maat samengesteld in nauw overleg met de opdrachtgever.

Vóór de training vindt er een intakegesprek plaats.

De trainingen kunnen bestaan uit één of meerdere dagen.

De trainingen worden begeleid door één of twee trainers afhankelijk van de groepsgrootte.

Er is in overleg de mogelijkheid acteurs in te schakelen om opgedane ervaringen te oefenen.


Trainingen :

* Rots en Water training voor jongeren tussen de 7 en 12 jaar

* Stoeitraining voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar


* Leren omgaan met niet verstaanbaar gedrag  voor medewerkers instituten

* Haptonomische begeleiding van cliënten         voor medewerkers instituten

* Teamtraining                                                voor medewerkers instituten